Kalendář akcí

Asistovaná (slávna) sv. omša v národnej bazilike P.M. Sedembolestnej v Šaštíne (SK) - celebrant ARD ThDr. Stanislav Stohl, Ph.D.

11.11.2017 10:45
Ordinarium:          Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525? - 1594): Missa Papae Marcelli (1567) á 6 (Agnus Dei II á 7) Proprium  z 2. svátku Septem dolorum beatae Mariae Virginis (15.9.): Předzpěv              ...