Asistovaná (slávna) sv. omša v národnej bazilike P.M. Sedembolestnej v Šaštíne (SK) - celebrant ARD ThDr. Stanislav Stohl, Ph.D.

11.11.2017 10:45

Ordinarium:          Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525? - 1594): Missa Papae Marcelli (1567) á 6 (Agnus Dei II á 7)

Proprium  z 2. svátku Septem dolorum beatae Mariae Virginis (15.9.):

Předzpěv                  Robert Parsons (ca 1535 - 1571-2): Ave Maria á 5

INTROITUS              gregoriánský chorál Stabant juxta Crucem

GRADUALE             gregoriánský chorál Dolorosa et lacrimabilis

ALLELUJA                gregoriánský chorál Stabat sancta Maria

SEQUENTIA             Palestrina: Stabat Mater á 8

OFFERTORIUM       gregoriánský chorál Recordare, Virgo

COMMUNIO             gregoriánský chorál Felices sensus

Post communio        William Byrd (ca 1540 - 1623): Ave verum corpus á 5

Závěr                        Byrd: Salve Regina á 5

 

Dále účinkují:

Soprán: Magdaléna Turchichová Šmídová, j.h.

Tenor: Jakub Herzan, j.h.

Alt + viola da gamba: Zuzana Poláčková, j.h.

Viola da gamba: Věra Mkulášková, j.h.

Viola da gamba: Rút Rausová, j.h.

Viola da gamba: Radim Poláček, j.h.

Viola da gamba: Kateřina Stávková, j.h.

Cink: Radovan Vašina, j.h.

Varhany: Richard Vörös, j.h. (SK)

 

Program pouti:

10,00 posvätný ruženec a spievané loretánske litánie a homília

10,45 asistovaná sv. omša

14,30 krížová cesta

10,00 posvätný ruzenec
10,30 spievané loretánske litánie
10,45 asistovaná sv. omša
14,00 krízová cesta vonku

 

Kostol