Minulé / Vorbei

Tradiční mše sv. DOMINICA IN ALBIS v Cisterciáckém klášteře Vyšší Brod, celebrant P. Josef Vollberg, OCSO, emeritní opat

28.04.2019 10:00

Ordinarium:            Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525? - 1594): Missa Papae Marcelli (1567) á 6

Proprium:          

Vidi aquam (greg. chorál)

INTROITUS            Heinrich Isaac (1450 – 1517): Quasi modo geniti infantes á 4

ALLELUJA              Jacobus Handl-Gallus (1550 - 1591): Alleluja. In resurrectione á 8

OFFERTORIUM     Palestrina: Angelus Domini á 5

COMMUNIO           Isaac: Mitte manum tuam á 4

Závěr:                     William Byrd (ca. 1540 - 1623): In resurrectione á 5

Hosté:

Tenor: Jakub Herzan

Trombon: Pavel Novotný

Výsledek obrázku pro Cisterciáckém opatství Vyšší Brod

Tradiční mše sv. SABBATO IN OCT. PASCHAE v Římově, celebrant P. PhDr. Jakub Zentner FSSP

27.04.2019 17:30

Ordinarium:            Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525? - 1594): Missa Papae Marcelli (1567) á 6

Proprium:          

INTROITUS            greg. chorál Eduxit Dominus

ALLELUJA              Jacobus Handl-Gallus (1550 - 1591): Alleluja. In resurrectione á 8

SEQUENTIA           greg. chorál Victime paschali laudes

OFFERTORIUM     greg. chorál Benedictus qui venit; Palestrina: Angelus Domini á 5

COMMUNIO           greg. chorál Omnes qui in Christo; Heinrich Isaac (1450 – 1517): Mitte manum tuam á 4

Závěr:                     William Byrd (ca. 1540 - 1623): In resurrectione á 5

Hosté:

Tenor: Jakub Herzan

Trombon: Pavel Novotný

Pouť k hrobu cís. Zity v císařské kryptě Kapucínského kostela ve Vídni - celebrant P. PhDr. Jakub Zentner FSSP

16.03.2019 12:30

12:30 MŠE SV., 18:00 POBOŽNOST U HROBU CT. ZITY, CÍSAŘOVNY A KRÁLOVNY, více zde.

Ordinarium:         Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525? - 1594): Missa Papae Marcelli (1567) á 6 (Agnus Dei II á 7)

Proprium:             z votivní mše sv. ke cti bl. Karla Rakouského, císaře a krále, vyznavače:

INTROITUS          Palestrina: Justus ut palma á 5

GRADUALE          Anton Bruckner (1824 - 1896): Os justi á 4 (á 8)

TRACTUS             Roland de Lassus (1532 – 1594): Beatus vir, qui timet Dominum á 4

OFFERTORIUM    gregoriánský chorál: In virtute tua, Domine. Bruckner: Locus iste á 4

COMMUNIO          Heinrich Isaac (1450 – 1517): Amen, dico vobis: quod vos á 4;  Isaac: Virgo prudentissima á 6  - císařský motet pův. pro Maxmiliána I., nyní ke cti bl. Karla Rakouského. Motet byl složen při příležitosti říšského sněmu v Kostnici r. 1507. Text napsal Georg von Sladkonia, císařský dvorní kapelník ve Vídni a pozdější vídeňský biskup / - eine Kaisermotette orig. für Maximillian I., hier angewandt auf den sel. Karl von Österreich. Die Motette wurde anlässlich des Reichstags zu Konstanz (1507) komponiert. Der Text stammt von Georg von Sladkonia, dem kaiserlichen Hofkapellmeister der Wiener Hofmusikkapelle und späteren Bischof von Wien (1513-1522).

Absolutio super tumulum (18:00): 

Tomás Luis de Victoria: Officium defunctorum (1603) - responsorium: Libera me á 6 (4), (introitus) Requiem aeternam á 6

Hosté:

Tenor: Jakub Herzan

Varhany: Marek Čermák

Související obrázek

Habsburský pohřební ceremoniál: https://www.youtube.com/watch?v=yF6ZasLNHX8

 

Votivní mše sv. v Kostele Nejsvětějšího srdce Páně v Brně - Husovicích, celebrant RD Mgr. Vlastimil Vojtěch Protivínský

02.03.2019 10:00

Zvukový záznam (MP3)

Ordinarium:             Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525? - 1594): Missa Papae Marcelli (1567) á 6 (Agnus Dei II á 7)

Preludio :                Jan Dismas Zelenka (1679 - 1745): Ave, Deus recondite (aria pro soprán, hoboj & b.c.,z melodramatu De                                              Sancto Wenceslao ZWV 175, z r. 1723)

Proprium  ze svátku Sanctae Mariae Sabbato (text):

INTROITUS             William Byrd (ca. 1540 - 1623): Salve sancta parens á 5

GRADUALE             Byrd: Benedicta et venerabilis á 5 

TRACTUS               Byrd: Gaude Maria á 4

OFFERTORIUM      Byrd: Felix namque es á 5

COMMUNIO            Heinrich Isaac (1450 – 1517): Beata Viscera á 4, Perotinus Magnus (1160 - 1230): Beata viscera á 1

Závěr                        Isaac: Virgo prudentissima á 6 (motet z r. 1507 pro císaře Maximilliána I., nyní za JCKV velkovévodu Karla                                            Habsburského a na poděkování za 50 let života Patrika Matyáška). Text.

Hosté:

Magdalena Turchichová Šmídová (soprán)

Jakub Herzan (tenor)

 1. Elen Machová (viola da gamba)
 2. Simona Holubcová (viola da gamba)
 3. Anna Vargová (viola da gamba)
 4. Rút Rausová (viola da gamba)
 5. Věra Mikulášková (viola da gamba)
 6. Kateřina Stávková (viola da gamba)
 7. Pavel Novotný (trombon)

Rastislav Kozoň (hoboj)

Martin Šmíd (varhany)

 
 

Benefiční koncert pro Hospic sv. Alžběty - T. L. de Victoria: Requiem 1605

06.12.2018 17:30

Tomás Luis de Victoria: Requiem 1605 (á 6 v.)

Benefiční koncert pro brněnský Hospic sv. Alžběty v Kapli sv. Alžběty (zde) při příležitosti 100. výročí konce Světové války a věnovaný vzpomínce na 236 tis. padlých, 713 tis. raněných a 433 tis. nezvěstných hrdinů zemí Koruny české*, jejichž jména čteme na mnoha čestných místech našich obcí.

* - https://www.signumbelli1914.cz/pages/statistika.php

1. Lectio cantata (Job): Taedet animam meam (Polyphonie á 4)

2. Introitus: Requiem æternam (Polyphonie)

3. Kyrie - Christe – Kyrie (Polyphonie)

4. Graduale: Requiem æternam (Polyphonie)

5. Tractus: Absolve, Domine (G. Choral)

6. Sequentia: Dies iræ (G. Choral)

7. Offertorium: Domine Jesu Christe (Polyphonie) + Hostias et preces (G. Choral)

8. Sanctus (Polyphonie)

9. Benedictus (Polyphonie)

10. Agnus Dei (Polyphonie)

11. Communio: Lux æterna (Polyphonie)

12. Motectum: Versa est in luctum (Polyphonie)

13. Responsorium: Libera me (Polyphonie)

14. Responsorium: In paradisum deducant te angeli (G. Choral)

Tomás Luis de Victoria, španělský jezuita, složil Officium defunctorum v r. 1603 (vydáno tiskem 1605). Komponoval a provedl je u příležitosti pohřbu španělské (a české) královny Marie Rakouské v klášteře Bosých šlechtičen v Madridu.

 

Asistovaná (slávna) sv. omša v národnej bazilike P.M. Sedembolestnej v Šaštíne (SK) - celebrant ARD ThDr. Stanislav Stohl, Ph.D.

10.11.2018 10:45

Ordinarium:             William Byrd (ca. 1540 - 1623): Mass for 5 voices

Proprium  z 2. svátku Septem dolorum beatae Mariae Virginis (15.9.):

INTROITUS             gregoriánský chorál Stabant juxta Crucem

GRADUALE             gregoriánský chorál Dolorosa et lacrimabilis

ALLELUJA               gregoriánský chorál Stabat sancta Maria

SEQUENTIA            Josquin Desprez (ca. 1450 - 1521): Stabat Mater á 5

OFFERTORIUM       gregoriánský chorál Recordare, Virgo; Bruckner: Locus iste á 4

COMMUNIO             gregoriánský chorál Felices sensus; Bruckner: Pange lingua (frygická) á 4

Závěr                        Josquin: Ave Maria á 4

Dále účinkují:

Tenor - Jakub Herzan, j.h.

Viola da gamba - Anna Vargová, j.h.

Varhany: Richard Vörös (SK)

 

Traditionelle Hl. Messe in der Pfarrkirche Rekawinkel (A) - B. Caroli I. de Austria, celebrans RD MMag. Gerhard Kientzl

26.10.2018 19:00

Ordinarium:          Anton Bruckner (1824 - 1896): Kronstorfer Messe (ohne Gloria und Credo) á 4

Proprium:

INTROITUS           greg. Choral Justus ut palma

GRADUALE          Bruckner: Os justi á 4 (á 8)

ALLELUJA             greg. Choral: Alleluja, alleluja. . Beutus vir, qui timet Dominum

OFFERTORIUM     greg. Choral: In virtute tua, Domine  Bruckner: Locus iste á 4

COMMUNIO           greg. Choral: Amen, dico vobis ;  Bruckner: Pange lingua (frygisch) á 4                            

Zum Schluß:           Heinrich Isaac (1450 – 1517): Virgo prudentissima á 6 (eine Kaisermotette orig. für Maximillian I., hier angewandt auf den sel. Karl von Österreich. Die Motette wurde anlässlich des Reichstags zu Konstanz ( 1507) komponiert. Der Text stammt von Georg von Sladkonia, dem kaiserlichen Hofkapellmeister der Wiener Hofmusikkapelle und späteren Bischof von Wien (1513-1522).

komponiert. Der Test stammt vqfi Georg von Sladwma dem fcaiseriichín HoftapeElmeíster derW ienir Hofmusikkapel le und sptiecen Bi schtf von W itn (1513-1322).) Text: app.box.com/s/atn88y77j2qg4zhe8f9xbob71tvf0222

Der Ort: pfarre-rekawinkel.at

 

Tradiční mše sv. na svátek S. Ephraem Syri Diaconi, Conf. et Eccl. Doct. - kaple Zvěstování PM na Petrově v Brně - celebrant RD Štěpán Šrubař FSSP

18.06.2018 18:00

Ordinarium:          Anton Bruckner (1824 - 1896): Kronstorfer Messe á 4 (Gloria chorální z Missa XII. Pater cuncta)

Proprium:

INTROITUS:          gregoriánský chorál In medio ecclesiae

GRADUALE           Bruckner: Os justi á 4 (8)

ALLELUJA:             gregoriánský chorál Alleluja. ℣. Amavit eum Dominus

OFFERTORIUM:    gregoriánský chorál Justus ut palma, poté Bruckner: Locus iste á 4

COMMUNIO:          gregoriánský chorál Fidelis servus, poté Bruckner: Pange lingua frygická á 4

Závěr:  William Byrd (ca. 1540 - 1623): Salve regina á 5  (původně oznámené Isaac: Virgo prudentissima se pro indispozici tenora nahrazuje)

O celebrantovi: www.fssp.cz/?p=533

Traditionelle Hl. Messe in der Pfarrkirche Rekawinkel (A) - Missa de Sacratissimo Corde Jesu, celebrans RD MMag. Gerhard Kientzl

01.06.2018 15:00

 

Ordinarium:          William Byrd (ca. 1540 - 1623): Mass for 5 voices

Proprium:

INTROITUS           greg. Choral Cogitationes Cordis ejus

GRADUALE           greg. Choral Dulcis et rectus

ALLELUJA             Andrea Gabrieli (1533 - 1585): Alleluja. . Tollite jugum meum á 4

OFFERTORIUM     Roland de Lassus (1532 – 1594): Improperium expectavit Cor meum á 4

COMMUNIO           greg. Choral: : Unus militum lancea

                               Byrd: Ave verum corpus á 4 

                                Heinrich Isaac (1450 – 1517): Hoc corpus á 4

Zum Schluß:           Isaac: Virgo prudentissima á 6 (eine Kaisermotette orig. für Maximillian I., diesmal für den Erzherzog Karl von Habsburg).                                                     Text: app.box.com/s/atn88y77j2qg4zhe8f9xbob71tvf0222

Der Ort: https://www.pfarre-rekawinkel.at/

 
 

Tradiční mše sv. - DOMINICA POST ASCENSIONEM - Kostel sv. Michala v Brně - celebrant RD Doc. ThDr. Josef Beneš, ThD.

13.05.2018 15:00

 

ORDINARIUM                William Byrd (ca. 1540 - 1623): Mass for 5 voices

AD OFFERTORIUM      Byrd: Non vos relinquam á 5

AD COMMUNIO            Byrd: Ascendit Deus á 5

J.h.:  Jakub Herzan, tenor

Mešní proprium zpívá a hraje místní varhaník Martin Klusáček.

 

 

Tradiční mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Horním Újezdě - DOMINICA POST ASCENSIONEM, celebrant RD Mgr. Vlastimil Vojtěch Protivínský

13.05.2018 09:00

 

INTROITUS             gregoriánský chorál Exaudi Domine

KYRIE & GLORIA   William Byrd (ca. 1540 - 1623): Mass for 5 voices

ALLELUJA I            gregoriánský chorál Regnavit Dominus

ALLELUJA II            Byrd: Non vos relinquam á 5

OFFERTORIUM      Byrd: Ascendit Deus á 5

SANCTUS, BENEDICTUS, AGNUS  Byrd:: Mass for 5 voices

COMMUNIO            gregoriánský chorál Pater, cum essem cum eis

Závěr:                       Byrd: Salve regina á 5

J.h.:  Jakub Herzan, tenor

 
 

Traditionelle Hl. Messe in St.-Jakob-Kirche (Penzing, Wien, A) - DOMINICA I. PASSIONIS, celebrans RD Christian Sieberer

 
18.03.2018 18:30
 

Ordinarium:          Anton Bruckner (1824 - 1896): Kronstorfer Messe á 4 (CREDO – greg. Choral)

Proprium:

INTROITUS           greg. Choral Judica me, Deus

GRADUALE           greg. Choral Eripe me, Domine

TRACTUS              greg. Choral Saepe expugnaverunt me

OFFERTORIUM     Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 – 1594): Confitebor tibi, Domine á 5

                               (+ Bruckner: Locus iste á 4)

COMMUNIO           Heinrich Isaac (1450 – 1517): Hoc corpus á 4

                                (+ Bruckner: Pange lingua (1868) á 4)

Zum Schluß:           Isaac: Virgo prudentissima á 6 (eine Kaisermotette orig. für Maximillian I., diesmal für den Erzherzog Karl von Habsburg).                                                     Text: app.box.com/s/atn88y77j2qg4zhe8f9xbob71tvf0222

Der Ort: www.pfarre-penzing.at

     

 

 

 

Pouť k hrobu cís. Zity v císařské kryptě Kapucínského kostela ve Vídni - celebrant P. PhDr. Jakub Zentner FSSP

 
10.03.2018 14:00
 
Ordinarium:          Anton Bruckner (1824 - 1896): Kronstorfer Messe á 4 (GLORIA – greg. chorál)
 
Více zde: https://fssp.cz/?p=2065
Související obrázek
 
 
 

Tradiční mše sv. - st. Agathae Virg. et Mart. - kaple Zvěstování PM na Petrově v Brně - celebrant P. PhDr. Jakub Zentner FSSP

 
05.02.2018 18:00
 

INTROITUS             William Byrd (ca. 1540 - 1623): Gaudeamus omnes á 5

KYRIE                     Anton Bruckner (1824 - 1896): Kronstorfer Messe á 4 

GLORIA                   gregoriánský chorál Missa Pater cuncta

GRADUALE            gregoriánský chorál Adjuvabit eam Deus

TRACTUS               gregoriánský chorál Qui seminant in lacrimis

OFFERTORIUM      gregoriánský chorál Afferentur regi; Bruckner: Locus iste á 4

SANCTUS, BENEDICTUS, AGNUS  Bruckner: Kronstorfer Messe á 4

COMMUNIO            gregoriánský chorál Qui me dignatus est, Bruckner: Pange lingua (frygická) á 4

Závěr:                       Byrd: Salve regina á 5

J.h.: Zuzana Poláčková, alt

       Jakub Herzan, tenor

 

 

Tradiční mše sv. - DOMINICA III. ADVENTUS (Gaudete) - Kostel sv. Michala v Brně - celebrant RD Doc. ThDr. Josef Beneš, ThD.

 
17.11.2017 15:00
 

Ordinarium:              Anton Bruckner (1824 - 1896): Kronstorfer Messe á 4

Další:

Post offertorium        Bruckner: Locus iste á 4

Post communio        Bruckner: Pange lingua (frygická) á 4

Závěr                        Zoltán Kodály (1882 - 1967): Adventi ének (Veni, veni Emmanuel) á 3

Chorální Credo a mešní proprium zpívá a hraje místní varhaník Martin Klusáček.

 

 

Tradiční mše sv. v kostele Sv. Václava v Obřanech - celebrant RD Štěpán Šrubař FSSP

 
23.11.2017 18:00
 

Ordinarium:          Anton Bruckner (1824 - 1896): Kronstorfer Messe á 4 (Gloria chorální z Missa de angelis)

Proprium:

INTROITUS             gregoriánský chorál Dicit Dominus: Sermones mei

GRADUALE             gregoriánský chorál Juravit Dominus

ALLELUJA               gregoriánský chorál Hic est sacerdos

OFFERTORIUM      gregoriánský chorál Veritas mea 

COMMUNIO             gregoriánský chorál Beatus servus

Post communio        William Byrd (ca 1540 - 1623): Ave verum corpus á 4

Závěr                        Josquin Desprez (ca. 1450 - 1521): Ave Maria á 4

Po mši sv. novokněžské požehnání a ve farní klubovně přednáška na téma liturgie podle MR 1962.

O celebrantovi zde: https://fssp.cz/?p=533

 

 

Asistovaná (slávna) sv. omša v národnej bazilike P.M. Sedembolestnej v Šaštíne (SK) - celebrant ARD ThDr. Stanislav Stohl, Ph.D.

 
11.11.2017 10:45

Video:     zde / tu / hier

 

Ordinarium:          Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525? - 1594): Missa Papae Marcelli (1567) á 6 (Agnus Dei II á 7)

Proprium  z 2. svátku Septem dolorum beatae Mariae Virginis (15.9.):

Předzpěv                  Robert Parsons (ca 1535 - 1571-2): Ave Maria á 5

INTROITUS              gregoriánský chorál Stabant juxta Crucem

GRADUALE             gregoriánský chorál Dolorosa et lacrimabilis

ALLELUJA                gregoriánský chorál Stabat sancta Maria

SEQUENTIA             Palestrina: Stabat Mater á 8

OFFERTORIUM       gregoriánský chorál Recordare, Virgo

COMMUNIO             gregoriánský chorál Felices sensus

Post communio        William Byrd (ca 1540 - 1623): Ave verum corpus á 5

Závěr                        Byrd: Salve Regina á 5

 

Dále účinkují:

Soprán: Magdaléna Turchichová Šmídová, j.h.

Tenor: Jakub Herzan, j.h.

Alt + viola da gamba: Zuzana Poláčková, j.h.

Viola da gamba: Věra Mkulášková, j.h.

Viola da gamba: Rút Rausová, j.h.

Viola da gamba: Radim Poláček, j.h.

Viola da gamba: Kateřina Stávková, j.h.

Cink: Radovan Vašina, j.h.

Varhany: Richard Vörös, j.h. (SK)

 

Program pouti:

10,00 posvätný ruženec a spievané loretánske litánie a homília

10,45 asistovaná sv. omša

14,30 krížová cesta

 

Levitiertes Requiem mit Libera und Neubestattung der Fürstin-Stifterin Maria Antonia Josepha Montecuccoli, geb. Gräfin Colloredo (1675-1738) in Prandtauerkirche, Sankt Pölten (A), Zelebrant RD Reinhard Knittel

 
24.06.2017 15:00
 
Tomás Luis de Victoria: Missa pro Defunctis (Requiem 1605) á 6 Stimmen
 

1. Lectio cantata (Job): Taedet animam meam (Polyphonie á 4 Stimmen)

2. Introitus: Requiem æternam (Polyphonie)

3. Kyrie - Christe – Kyrie (Polyphonie)

4. Graduale: Requiem æternam (Polyphonie)

5. Tractus: Absolve, Domine (G. Choral)

6. Sequentia: Dies iræ (G. Choral)

7. Offertorium: Domine Jesu Christe (Polyphonie) + Hostias et preces (G. Choral)

8. Sanctus (Polyphonie)

9. Benedictus (Polyphonie)

10. Agnus Dei (Polyphonie)

11. Communio: Lux æterna (Polyphonie)

12. Moteta: Versa est in luctum (Polyphonie)

13. Responsorium: Libera me (Polyphonie)

14. In paradisum deducant te angeli (G. Choral)

15. Lectio cantata: Credo quod redemptor meus vivit (G. Choral)

 

Václav Kovář (Baß) als Gast 

https://prandtauerkirche.lima-city.de

Záštitu nad akcí laskavě převzal primátor Statutárního města Brna pan Ing. Petr Vokřál

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Koncert — Roland de Lassus (1532 – 1594): Lagrime di San Pietro a 7 voci, kostel Nejsvětějšího srdce Páně, Brno-Husovice

18.06.2017 19:30
Koncert "SLZY SVATÉHO PETRA" v rámci cyklu Hudební lahůdky (https://www.hudebnilahudky.cz)

Účinkují:

 • Helena Mojdlová — soprán 1
 • Martina Lavičková — soprán 1
 • Magdalena Turchichová Šmídová — soprán 1, jako host
 • Radka Kreslíková — soprán 2
 • Markéta Bébarová — soprán 2, jako host 
 • Marie Rosová — soprán 2, jako host
 • Marie Matyášková — alt 1
 • Zuzana Poláčková — alt 1, jako host
 • Jakub Herzán — alt 2, jako host
 • Ondřej Ptáček — tenor 1
 • Jan Mareček — tenor 1
 • Patrik Matyášek — tenor 2, umělecký vedoucí
 • Václav Kovář — bas, jako host
    Hostující instrumentalisté:
 • Radek Vašina — cink
 • Lumír Škvařil — cink 
 • Kateřina Stávková — basová viola da gamba
 • Anna Vargová  — basová viola da gamba
 • Rút Rausová — basová viola da gamba
 • Pavel Novotný — tenorový trombón
 • Tomáš Lajtkep —basový  trombón 
 • Martin Jakubíček — varhanní positiv

 

Charitativní koncert v kostele sv. Gotharda v Modřicích spolu s Modřickým chrámovým sborem a Smíšeným pěveckým sborem města Modřice

08.01.2016 17:00
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525? - 1594): Missa Papae Marcelli (1567) á 6 - výběr;

Josquin Desprez (ca. 1450 - 1521): Ave Maria á 4;

Dále účinkují:

Alt - Jana Šuplerová, j.h.

Tenor - Jakub Herzán, j.h.

Bas - Jan Špaček, j.h.

Colla parte hrají: 

Radek Vašina a Lumír Škvařil — cinky

Filip Novotný a Vojtěch Novotný — flétny

Tomáš Lajtkep a Pavel Novotný — trombóny.

 
 
 

Tradiční mše sv. - DOMINICA SANCTAE FAMILIAE IESU, MARIAE ET IOSEPH - Kostel sv. Michala v Brně, celebrant RD Doc. ThDr. Josef Beneš, ThD.

08.01.2017 15:00
 

Ordinarium:  Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525? - 1594): Missa Papae Marcelli (1567) á 6 vel 7

Předzpěv :               Josquin Desprez (ca. 1450 - 1521): Ave Maria á 4

Dále účinkují:

Tenor - Jakub Herzán, j.h.

Bas - Jan Špaček, j.h.

Colla parte hrají: 

Radek Vašina a Lumír Škvařil — cinky

Filip Novotný a Vojtěch Novotný — flétny

Tomáš Lajtkep a Pavel Novotný — trombóny.

 
 

Asistovaná (slávna) sv. omša v národnej bazilike P.M. Sedembolestnej v Šaštíne (SK) - celebrant ARD ThDr. Stanislav Stohl, PhD.

 
12.11.2016 10:45
 

Ordinarium:  Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564 - 1621): Missa quinis vocibus super Dolorosi martir

Proprium  z 2. svátku Septem dolorum beatae Mariae Virginis (15.9.):

Předzpěv                 Josquin Desprez (ca. 1450 - 1521): Ave Maria á 4

INTROITUS              gregoriánský chorál Stabant juxta Crucem

GRADUALE             gregoriánský chorál Dolorosa et lacrimabilis

ALLELUJA                gregoriánský chorál Stabat sancta Maria

SEQUENTIA            Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525? - 1594): Stabat Mater á 8

OFFERTORIUM       gregoriánský chorál Recordare, Virgo

COMMUNIO             gregoriánský chorál Felices sensus

Post communio        William Byrd (ca. 1540 - 1623): Ave verum corpus á 5

Závěr                        Byrd: Salve Regina á 5

 

Dále účinkují:

Soprán - Magdaléna Šmídová Turchichová, j.h.

Alt - Jana Šuplerová, j.h.

Tenor - Jakub Herzán, j.h.

Bas - Jiří Dufka, j.h.

Bas - Václav Kovář, j.h.

Varhany: Richard Vörös (SK)

 

Program pouti:

10,00 posvätný ruženec

10,30 spievané loretánske litánie

10,45 asistovaná sv. omša

14,00 krížová cesta vonku

10,00 posvätný ruzenec
10,30 spievané loretánske litánie
10,45 asistovaná sv. omša
14,00 krízová cesta vonku

Kostol

 
 

Mše sv. v kostele sv. Kateřiny v Zubří - slavnost Neposkvrněného Srdce Panny Marie, celebrant RD PhDr. Jakub Zentner FSSP 

05.11.2016 11:00
NTROITUS              gregoriánský chorál Adeamus cum fiducia
KYRIE, GLORIA      William Byrd (ca. 1540 - 1623): Mass for 3 voices
GRADUALE             gregoriánský chorál Exsultabit cor meum
ALLELUJA                gregoriánský chorál Magnificat anima mea
OFFERTORIUM       gregoriánský chorál Exsultavit spiritus meus; Claudio Monteverdi  (1567 - 1643): Ave Maria 
SANCTUS, AGNUS  Byrd : Mass for 3 voices
COMMUNIO             gregoriánský chorál Dixit Jesus matri sue
Závěr:                        gregoriánský chorál Salve regina
J.h.: Simona Holubcová (soprán)
 

 

Tradiční mše sv. - DOMINICA DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI REGIS - Kostel sv. Michala v Brně, celebrant RD Doc. ThDr. Josef Beneš, ThD.

30.10.2016 15:00
Ordinarium:  Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564 - 1621): Missa quinis vocibus super Dolorosi martir
a dále:
Post communio        William Byrd (ca. 1540 - 1623): Ave verum corpus á 5
Závěr                        Josquin Desprez (ca. 1450 - 1521): Ave Maria á 4
 
Dále účinkují:
Tenor - Jakub Herzán, j.h.
Proprium missae hraje a zpívá varhaník Martin Klusáček.
 

Tradičná sv. omša v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, pôvodne sv. Tomáša v Moste pri Bratislave (SR) - slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, celebrans ARD ThDr. Stanislav Stohl, PhD.

04.06.2016 18:00
NTROITUS              gregoriánský chorál Cogitationes Cordis ejus
KYRIE, GLORIA      Orlando de Lassus (1532 - 1594): Missa Amor ecco colei á 6
GRADUALE             gregoriánský chorál Dulcis et rectus Dominus
ALLELUJA                Andrea Gabrieli (1532 - 1585): Tollite jugum meum á 4
CREDO                     Lassus: Missa Amor ecco colei á 6
OFFERTORIUM       Lassus: Improperium expectavit á 4
SANCTUS, AGNUS Lassus: Missa Amor ecco colei á 6
COMMUNIO             gregoriánský chorál Unus militum
POST COMMUNIO William Byrd (ca. 1540 - 1623): Ave verum corpus
Závěr:                        Byrd: Salve Regina á 5
J.h.: Marie Rosová (soprán), Václav Kovář (bas)
 

 

Tradiční mše sv. v kostele Petra a Pavla v Řeznovicích - slavnost Seslání Ducha Svatého, celebrans RD Mgr. Petr Rössler

15.05.2016 09:00
Přede mší William Byrd: Salve Regina á 5    

Ordinarium missae:  Orlando de Lassus (1532 - 1594): Missa Amor ecco colei á 6      

Proprium missae:  William Byrd (ca. 1540 - 1623): Emitte Spiritum tuum – Alleluia, Confirma hoc Deus – Alleluia, Factus est repente – Alleluia, Non vos relinquam orphanos. Gregoriánský chorál: Spiritus Domini, Veni Sancte Spiritus – Alleluia

IMG_2719

 

Společný koncert s VSMU v jezuitském kostele v Brně

12.04.2016 19:00
Jacob Obrecht (c.1450 - 1505): Passio D.N.J.C. secundum Matthaeum,
 Adrian Willaert (1490 - 1562): Regina coeli (Fantasie, recercari, contrapunti---Libro I.---Venetia---1559)
Tomás Luis de Victoria (c.1548-1611): Ave maris stella.
Václav Kovář - bas, j.h. Dále hraje colla parte soubor Castello in Aria ve složení: Radek Vašina — cink, Kateřina Stávková — viola da gamba, Rút Rausová, j.h. — viola da gamba, Pavel Novotný — trombón.
 

 

Obrechtovy Pašije podle sv. Matouše se vyznačují na svou dobu novátorskou motetovou formou zhudebnění pašijového příběhu, pojatou s neobvykle hlubokým patosem. Jsou ve skutečnosti kompilátem ze všech čtyř kanonických evangelií, když převládají texty právě z Matoušova evangelia. Toto dílo, které se stalo vzorem pozdějším autorům jako C. de Rore, J. Regnart, L. Lechner či J. Gallus-Handl (který N.B. krátce působil i v nedalekých Zábrdovicích), zazní v obnovené české premiéře - liturgicky na Květnou neděli 2016 a nyní také koncertně.

 

Tradiční mše sv. - DOMINICA RESURRECTIONIS - Kostel sv. Michala v Brně, celebrans RD Doc. ThDr. Josef Beneš, ThD.

27.03.2016 15:00
Ordinarium missae:  Orlando de Lassus (1532-1594): Missa Amor ecco colei á 6,    Závěr: Adrian Willaert (1490 - 1562): Regina coeli á 3  (Fantasie, recercari, contrapunti---Libro I.---Venetia---1559). Dále hrají colla parte i samostatně Castello in Aria ve složení: Radek Vašina — cink, Jan Mareček — housle, Pavel Novotný — trombón, Kateřina Stávková — viola da gamba. J.h.: Václav Kovář (bas), Barbora Šancová (alt), Markéta Bébarová (soprán).
 

Tradiční mše sv. - DOMINICA II. PASSIONIS SEU IN PALMIS - Kostel sv. Petra a Pavla v Horním Újezdě, celebrans RD Mgr. Vlastimil Vojtěch Protivínský

20.03.2016 09:30
Ordinarium missae:  Orlando de Lassus (1532-1594): Missa Amor ecco colei á 6,   Proprium missae:  gregoriánský chorál,  Jacob Obrecht (ca. 1450 - 1505): Passio D.N.J.C. secundum Matthaeum á 4,  Závěr: William Byrd (ca. 1540 - 1623): Salve Regina á 5. Colla parte hrají: Radek Vašina — cink, Pavel Novotný — trombón.
 

Koncert - Roland de Lassus: Missa Amor ecco colei a 6 voci etc., kostel Nejsvětějšího srdce Páně, Brno-Husovice

29.01.2016 19:00
Koncert v rámci cyklu Hudební lahůdky (https://www.hudebnilahudky.cz/programs/20160129-lassus-missa.php?lang=cs; https://www.facebook.com/events/157926684573026)

... z doby kolem roku 1600, krátce po tridentském koncilu.  ~~~  

Videoukázky ve videogalerii, foto ve fotogalerii.

Program
 
Jakob Hassler (1569 – 1622) Ricercar del primo tuono   (Augsburg 1610)
Orlando de Lassus (1532 – 1594) Kyrie   z Missa Amor ecco colei   (Missae posthumae, München 1610)
Orlando de Lassus Gloria   z Missa Amor ecco colei
Giovanni Gabrieli (cca. 1555 – 1612) Canzon seconda   (Canzoni per sonare, Venezia 1608)
Orlando de Lassus Credo   z Missa Amor ecco colei
Giovanni Gabrieli Canzon terza   (Canzoni per sonare, Venezia 1608)
Orlando de Lassus Sanctus   z Missa Amor ecco colei
Costanzo Antegnati (1569 – 1622) Ricercar del primo tuono   (L’Arte organica, Brescia 1608)
William Byrd (cca. 1540 – 1623) Justorum animæ   (Gradualia liber primus, London 1605)
Girolamo Cavazzoni (cca. 1520 – po 1577) Canzone sopra Falt d’argens   (Bologna 1570)
Orlando de Lassus Agnus Dei   z Missa Amor ecco colei
Andrea Gabrieli (cca. 1532 – 1585) Canzona Ariosa   (Il terzo libro de Ricercari, Venezia 1596)
Giovanni Gabrieli (cca. 1555 – 1612) Canzon prima La Spiritata   (Canzoni per sonare, Venezia 1608)
Giovanni Pierluigi da Palestrina
        (cca. 1525 – 1594)
Tu es Petrus   (Motettorum liber secundus, Venezia 1572)
Costanzo Antegnati (1569 – 1622) Ricercar del terzo tuono   (L’Arte organica, Brescia 1608)
 • Helena Mojdlová — soprán 
 • Markéta Bébarová — soprán, jako host 
 • Radka Kreslíková — soprán 
 • Marie Rosová — soprán, jako host
 • Jana Šuplerová — alt, jako host
 • Lucie Karafiátová — alt, jako host 
 • Ondřej Ptáček — tenor
 • Jakub Herzán — tenor, jako host
 • Jan Mareček — tenor 
 • Patrik Matyášek — baryton, umělecký vedoucí
 • Václav Kovář — bas, jako host

 Martin Jakubíček — varhanní positiv

Castello in Aria:  

 • Radek Vašina — cink
 • Lumír Škvařil — cink 
 • Jan Mareček — housle
 • Pavel Novotný — trombón 
 • Kateřina Stávková — viola da gamba
O programu
Asi čtvrtinu Lassovy mešní tvorby představují skladby pro 6 hlasů a mezi nimi obsazení SSATTB, jakého bylo použito v jeho mši Amor ecco colei, bylo velmi oblíbené. Zdvojení sopránu a tenoru autoru umožňovalo dosáhnout kontrastu mezi vyšším a nižším trojhlasým sborem, čehož zde Lasso naplno využíval. Missa Amor ecco colei je tzv. parodická mše, jako většina Lassových mší. Ačkoli nepanuje jistota ohledně její předlohy, nejpravděpodobněji se může jednat o vilanelu na tento text od Prospera Caetana. Mše se vyznačuje dovádivými běhy, ve kterých se soprány tu alternují, tu souznějí v terciích. Benedictus svou neobvykle rozvláčnou kompozicí připomíná skladby o 100 let starší (např. Jacoba Obrechta). Za zmínku rozhodně stojí neobyčejný důraz vyjádřený vyjímečným, 5-násobným opakováním slova „catholicam“ v Credu, kterým se Lasso zřetelně hlásil ke katolictví, když od r. 1563 působil jako maestro di capella na mnichovském dvoře, který zůstal v pohnuté době německé reformace věrný katolické církvi. V té době se stal Lasso známým hudebníkem a učitelem vyhledávaným mnoha skladateli. Kupříkladu Andrea Gabrieli za ním odjel

v r. 1562 a v kapele s ním strávil pravděpodobně celý rok. Giovanni Gabrieli u něj zase studoval v průběhu sedmdesátých let.

6-hlasé communio z liturgie svátku SS. Petra a Pavla Tu es Petrus od Giovanniho Pierluigiho da Palestrina (1572), má dvě části, je komponováno v responzoriální formě AbCb, v mixolydickém modu G. Tento motet se stal tak, jak bylo v té době oblíbenou praxí, předlohou stejnojmennému mešnímu ordináriu od téhož autora a představuje jeden z nejskvělejších kusů Palestrinovy hudby vůbec. 
V 5-hlasém offertoriu z liturgie svátku Všech svatých Justorum Animae od Williama Byrda (1605), jsou úvodní slova „justorum animae“ zhudebněna homofo­nicky, a zbytek převážně polyfonicky. Vedle proslulého „Ave verum corpus“ může být tento motet považován za jednu z nejlepších skladeb Byrdovy komorní hudby.
 

 

Tradiční mše sv. - Dominica infra Octavam Epiphaniæ, Sanctae Familiae - kostel sv. Michala v Brně, celebrans RD Doc. ThDr. Josef Beneš, ThD.

10.01.2016 15:00
6-hlasé ordinárium  R. Lassus: Missa Amor ecco colei  (Missae posthumae, 1610) ~~~  G. Gabrieli: Canzona II, Canzona III, La Spiritata ~~~   Účinkující Helena Mojdlová ¹ — soprán Radka Kreslíková ¹ — soprán Marie Rosová ³ — soprán Marie Matyášková ¹ — alt Barbora Šancová ³ — alt Ondřej Ptáček ¹  — tenor Jan Mareček ¹.² — tenor Jakub Herzán ³ — tenor Patrik Matyášek ¹ — baryton, umělecký vedoucí Radek Vašina ² — cink Lumír Škvařil ² — cink Pavel Novotný ² — trombón Kateřina Stávková ² — viola da gamba Martin Klusáček, Martin Jakubíček — varhany ¹  Husovický okrašlovací spolek pěvecký ²  Castello in Aria — instrumentální soubor colla parte i samostatně ³  jako host
 
 
 

Tradiční mše sv. - slavnost Všech svatých - kostel Všech svatých v Hronově, celebrans RD Mgr. Jaroslav Jirásek

01.11.2015 17:00

Asperges me, Domine - gregoriánský chorál 
6-hlasé ordinárium R. Lassus: Missa Amor ecco colei                         
5-hlasé proprium do liturgie slavnosti Omnium Sanctorum od W. Byrda: 
INTROITUS – Gaudeamus omnes in Domino      
GRADUALE - Timete Dominum, omnes Sancti eius; Alleluia, alleluia. Veníte ad me, omnes     
OFFERTORIUM - Iustorum animæ in manu Dei sunt     
COMMUNIO - Beati mundo corde     
ZÁVĚR - Salve Regina

 

 

Traditionelle Hl. Messe in Prandtauerkirche in Sankt Pölten (A) - In Commemoratione B. M. V. de Monte Carmelo, celebrans RD Reinhard Knittel

19.07.2015 09:00

Ordinarium missae: Missa O Magnum Mysterium von T.L. de Victoria   
Proprium missae: greg. Choral, Salve Regina von W. Byrd, 
Ave Regina coelorum von T.L. de Victoria   
Jakub Filipec als Gast.
 
 

Tradiční mše sv. v kostele Petra a Pavla v Řeznovicích - slavnost sv. Petra a Pavla, celebrans RD Mgr. Petr Rössler

28.06.2015 09:00

G. P. da Palestrina:  Tu es Petrus á 6.   Ordinarium missae:  T. L. de Victoria: Missa O Magnum Mysterium á 4,   Proprium missae:  V. neděle po Duchu Svatém - gregoriánský chorál  
 
 

Koncert Tomás Luis de Victoria: Officium defunctorum (Requiem 1603)

26.06.2015 19:00

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Brno-Husovice Pořádáno v rámci Cyklu koncertů staré hudby Hudební lahůdky -  www.hudebnilahudky.cz/index.php?lang=cs&pi=3.1416&a=d20150627#d20150627 Jako host se připojuje Martin Šujan (bas)   Koncert připomíná 70. výročí Brněnského pochodu smrti z 30. a 31. května 1945, během kterého bylo asi 25 tisíc brněnských občanů německé národnosti přinuceno opustit své domovy a asi 1700 jich v průběhu června cestu nebo pobyt ve sběrném táboře u Pohořelic zaplatilo vlastním životem. V době, kdy je celosvětově více než 60 miliónů lidí na útěku ze svého domova, chceme udržet živou vzpomínku na chyby minulosti, abychom se jim dokázali vyvarovat v přítomnosti. UNHCR vyhlásilo 20. červen jako světový den uprchlíků. / Dieses Konzert erinnert an dem 70. Jahrestag des Brünner Todesmarsches vom 30. und 31. Mai 1945, wo etwa 25.000 Brünner Bürger deutscher Nationalität gezwungen...
 
 

Tradičná sv. omša v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, pôvodne sv. Tomáša v Moste pri Bratislave (SR) - slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, celebrans ARD ThDr. Stanislav Stohl, PhD.

13.06.2015 18:00

Ordinarium missae:  T. L. de Victoria: Missa O Magnum Mysterium á 4,   
Proprium missae:  A. Gabrieli: Tollite jugum meum á 4,  R. Lassus: Improperium expectavit á 4, gregoriánský chorál.
 
 

 Tradiční mše sv. v kostele Petra a Pavla v Horním Újezdě - Slavnost Seslání Ducha Svatého, celebrans RD Mgr. Vlastimil Vojtěch Protivínský 

24.05.2015 09:00

Ordinarium missae:  R. Lassus: Missa Amor ecco colei á 6,   
Proprium missae:  W. Byrd: Non vos relinquam orphanos,  W. Byrd: Alleluia - Emitte Spiritum tuum,  gregoriánský chorál.   
9:00 hod. mše sv. podle MR 1970,  10:30 tradiční mše sv.
 
 

Tradiční mše sv. v kostele Petra a Pavla v Horním Újezdě - requiem za oběti II. světové války, celebrans RD Mgr. Vlastimil Vojtěch Protivínský

22.05.2015 18:30

Tomás Luis de Victoria: Officium defunctorum (Requiem 1603),  gregoriánský chorál. 
Pořádáno v rámci akce Rok smíření: https://roksmireni.cz/cs/tomas-luis-de-victoria-requiem-1603-traditional-holy-mass-victims-ww2
Jako host se připojuje Martin Šujan (bas).
 
 

Tradičná sv. omša v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, pôvodne sv. Tomáša v Moste pri Bratislave (SR) - requiem za obete Svetovej vojny, celebrans ARD ThD. Stanislav Stohl, PhD.

14.03.2015 18:00

Tomás Luis de Victoria: Officium defunctorum (Requiem 1603), gregoriánský chorál. 
Jako host se připojuje Martin Šujan (bas).