Votivní mše sv. v Kostele Nejsvětějšího srdce Páně v Brně - Husovicích, celebrant RD Mgr. Vlastimil Vojtěch Protivínský

02.03.2019 10:00

Ordinarium:             Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525? - 1594): Missa Papae Marcelli (1567) á 6 (Agnus Dei II á 7)

Proprium  ze svátku Sanctae Mariae Sabbato:

INTROITUS             William Byrd (ca. 1540 - 1623)Salve sancta parens á 5

GRADUALE             Byrd: Benedicta et venerabilis á 5 

TRACTUS               Byrd: Gaude Maria á 4

OFFERTORIUM      Byrd: Felix namque es á 5

COMMUNIO             Heinrich Isaac (1450 – 1517): Beata Viscera á 4, Perotinus Magnus (1160 - 1230): Beata viscera á 1

Závěr                        Isaac: Virgo prudentissima á 6 (motet z r. 1507 pro císaře Maximilliána I., nyní za jeho c.a k. milost velkovévodu Karla Habsburského a na poděkování za 50 let života Patrika Matyáška). Text: app.box.com/s/atn88y77j2qg4zhe8f9xbob71tvf0222

Hosté:

Soprán - Magdalena Turchichová Šmídová

Tenor - Jakub Herzan

Viola da gamba - Věra Mikulášková

Varhany - Martin Jakubíček