Marie Matyášková

Marie Matyášková

Mezzosoprán

Hru na barokní housle studovala začátkem tohoto století v rámci studia oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby na FF MU v Brně ve třídě E. Machové. Hru na diskantovou violu da gamba studovala soukromě u Věry Mikuláškové v Brně a hraje na ni a zpívá v souboru Ave musica s um. vedoucí V. Mikuláškovou.

V minulosti byla ať již zpívající nebo hrající členkou Brněnského akademického sboru, souboru Tibia a v letech 1990 – 2012 členkou komorního sboru Capella Moraviae s um. vedoucím P. Šumníkem, T. Ibrmajerem a J. Gerbrichem. Do Husovického okrašlovacího spolku pěveckého se nechala zapsat v r. 2014.