Ondřej Ptáček

Ondřej Ptáček

Tenor

Hru na příčnou flétnu studoval na ZUŠ u prof. Věry Křivé. Byl zakládajícím členem Orchestru ZUŠ města Brna (dnes Mladí brněnští symfonikové), kde hrál i na pikolu, a tria příčných fléten Tres Tibiae (um. vedoucí V. Křivá), se kterým v rámci projektu mezinárodní hospodářské pomoci a kulturní výměny N.E.W.S. odehrál v r. 2000 i několik koncertů v Nikaragui. O osobitou interpretaci středověkých a renesančních skladeb se pokoušel nejprve se souborem Weytora, později pak se souborem Gaudi, který založil spolu s několika přáteli. V těchto tělesech obstarával kromě zpěvu hru na kopie středověkých dechových nástrojů (chalumeau, vzdušnicovou šalmaj, gemshorn). Jako zpěvák se uplatnil v brněnské Svatomichalské gregoriánské schole pod vedením J. Gerbricha. Z dlouhé chvíle se v r. 2015 stal členem Husovického okrašlovacího spolku pěveckého.