Radka Kreslíková

Radka Kreslíková

Soprán

Od svých 6 let - od roku 1969 - zpívala v Brněnském dětském sboru, založeném a umělecky vedeném profesorem Františkem Lýskem, pak i za dalších dirigentů, kteří sbor vedli. V tomto sboru zpívala až do smrti jeho zakladatele v roce 1977. V roce 1980 přešla  do Brněnského akademického sboru - um.vedoucí L. Mátl, později P. Altrichter, P. Chromčák, P. Šumník a R. Válek. Se sborem se zúčastnila mnoha soutěží v ČSSR i v zahraničí. V tomto sboru zpívala do roku 1990. Poté se stala členkou  komorního sboru Capella Moravie s um. vedoucím a zakladatelem P. Šumníkem, později s T. Ibrmajerem a J. Gerbrichem. V tomto sboru zpívala od jeho založení  v roce 1990 až do jeho konce v roce 2012. I s tímto sborem se zúčastnila mnoha soutěží a pěveckých přehlídek u nás i v zahraničí.  Z dlouhé chvíle se nechala zapsat do Husovického okrašlovacího spolku pěveckého při jeho obnovení v roce 2014.