Martina Marie Lavičková

Martina Marie Lavičková

Soprán

Narodila se LP 1984 v Brně. Na brněnské konzervatoři studovala obor příčná flétna ve třídě prof. B. Růžičkové. Hodiny sólového zpěvu navštěvovala tři roky u prof. N. Megové, později ještě rok soukromě u prof. Fr. Lavičky. V r. 2007 uspěla při přijímací zkoušce na JAMU, kde pokračovala čtyři roky ve studiu flétny u doc. Fr. Kantora, které ukončila bakalářskou zkouškou. V současnosti jako flétnistka spolupracuje s různými hudebními uskupeními v židenické farnosti, farnosti sv. Janů a sv. Jakuba v Brně; se Sborem brněnské mládeže (2004 - dosud) a s chrámovým sborem Magnificat z Újezdu u Brna (2006 - dosud).

O gregoriánský chorál se aktivněji zajímá přibližně od roku 2005. V počátcích se ho pokoušela studovat samostatně, poté začala docházet na hodiny chorálu k dr. J. Gerbrichovi na JAMU (2008). Toto studium bylo po třech letech zakončeno státní zkouškou (2011). Zájmem o gregoriánský chorál byl ovlivněn i výběr tématu bakalářské práce - "Schola cantorum dříve a dnes".

V roce 2010 se stala zakládajícím členem židenické Scholy Ducha Svatého. Kromě jejího vedení je členkou sdružení Musica Sacra, zpívá v souboru Conventus Choralis (2010 - dosud) a každoročně se účastní letní školy duchovní hudby Convivium. Občas se rovněž pěvecky podílí na nedělní latinské nové mši v katedrále na Petrově a na tradiční mši v dominikánském kostele sv. Michala v Brně. Po nedlouhém přemlouvání se v březnu 2016 nechala zapsat do Husovického okrašlovacího spolku pěveckého.

Dne 17. 11. 2016 byla přijata do noviciátu Třetího řádu dominikánů jako sestra Cecílie III OP.