ČLENSTVO/MITGLIEDSCHAFT

Radka Kreslíková

Soprán

Od svých 6 let - od roku 1969 - zpívala v Brněnském dětském sboru, založeném a umělecky vedeném profesorem Františkem Lýskem, pak i za dalších dirigentů, kteří sbor vedli. V tomto sboru zpívala až do smrti jeho zakladatele v roce 1977. V roce 1980 přešla  do Brněnského akademického sboru - um.vedoucí L. Mátl, později P. Altrichter, P. Chromčák, P. Šumník a R. Válek. Se sborem se zúčastnila mnoha soutěží v ČSSR i v zahraničí. V tomto sboru zpívala do roku 1990. Poté se stala členkou  komorního sboru Capella Moravie s um. vedoucím a zakladatelem P. Šumníkem, později s T. Ibrmajerem a J. Gerbrichem. V tomto sboru zpívala od jeho založení  v roce 1990 až do jeho konce v roce 2012. I s tímto sborem se zúčastnila mnoha soutěží a pěveckých přehlídek u nás i v zahraničí.  Z dlouhé chvíle se nechala zapsat do Husovického okrašlovacího spolku pěveckého při jeho obnovení v roce 2014.

 

Helena Mojdlová

Soprán

Od svých 4 let klimbala na sborových zkouškách pěveckého sboru při ZUŠ Veveří Brno, pod vedením p. uč. Fialové s jejíž trpělivou a laskavou péči se učila zpěvu a od 6 let začala hrát na zobcovou flétnu u p. uč Svobodové. Postupně prošla hudebním vedením na zobcovou flétnu u Františka Pospíšila. Nicméně osudným se jí stal soubor Musica Piffera v rámci Collegia pro arte antiqua s jeho vedoucím Mojmírem Poláčkem. Společné nejen hudební zážitky, které v tomto souboru zažila, ji už navždy poznamenaly, a tak se hudba stala koníčkem, který je součástí jejího života. Studium v Praze ji od tohoto souboru na chvíli přeneslo ke sboru Labyrint pod vedením Lenky Charvátové a prázdninový letní čas byl několik let vyplněn hudebními setkáními organizovanými Collegiem pro arte antiqua v Jindřichově Hradci, kde hudební inspiraci nasávala od Michaela Pospíšila v rámci Hudebních slavností Adama Michny z Otradovic. Po dokončení studií v Praze a návratu do Brna a jeho legendárního Collegia pro arte antiqua se znovu věnovala zpěvu. Mateřství ji přeneslo na nějaký čas na jinou planetu a při návratu z ní pak v roce 2014 potkala Patrika Matyáška a vklouzla do jím založeného Husovického okrašlovacího spolku pěveckého.

Martina Marie Lavičková

Soprán

Narodila se LP 1984 v Brně. Na brněnské konzervatoři studovala obor příčná flétna ve třídě prof. B. Růžičkové. Hodiny sólového zpěvu navštěvovala tři roky u prof. N. Megové, později ještě rok soukromě u prof. Fr. Lavičky. V r. 2007 uspěla při přijímací zkoušce na JAMU, kde pokračovala čtyři roky ve studiu flétny u doc. Fr. Kantora, které ukončila bakalářskou zkouškou. V současnosti jako flétnistka spolupracuje s různými hudebními uskupeními v židenické farnosti, farnosti sv. Janů a sv. Jakuba v Brně; se Sborem brněnské mládeže (2004 - dosud) a s chrámovým sborem Magnificat z Újezdu u Brna (2006 - dosud).

O gregoriánský chorál se aktivněji zajímá přibližně od roku 2005. V počátcích se ho pokoušela studovat samostatně, poté začala docházet na hodiny chorálu k dr. J. Gerbrichovi na JAMU (2008). Toto studium bylo po třech letech zakončeno státní zkouškou (2011). Zájmem o gregoriánský chorál byl ovlivněn i výběr tématu bakalářské práce - "Schola cantorum dříve a dnes".

V roce 2010 se stala zakládajícím členem židenické Scholy Ducha Svatého. Kromě jejího vedení je členkou sdružení Musica Sacra, zpívá v souboru Conventus Choralis (2010 - dosud) a každoročně se účastní letní školy duchovní hudby Convivium. Občas se rovněž pěvecky podílí na nedělní latinské nové mši v katedrále na Petrově a na tradiční mši v dominikánském kostele sv. Michala v Brně. Po nedlouhém přemlouvání se v březnu 2016 nechala zapsat do Husovického okrašlovacího spolku pěveckého.

Dne 17. 11. 2016 byla přijata do noviciátu Třetího řádu dominikánů jako sestra Cecílie III OP.

 

Marie Matyášková

Mezzosoprán

Hru na barokní housle studovala začátkem tohoto století v rámci studia oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby na FF MU v Brně ve třídě E. Machové. Hru na diskantovou violu da gamba studovala soukromě u Věry Mikuláškové v Brně a hraje na ni a zpívá v souboru Ave musica s um. vedoucí V. Mikuláškovou.

V minulosti byla ať již zpívající nebo hrající členkou Brněnského akademického sboru, souboru Tibia a v letech 1990 – 2012 členkou komorního sboru Capella Moraviae s um. vedoucím P. Šumníkem, T. Ibrmajerem a J. Gerbrichem. Do Husovického okrašlovacího spolku pěveckého se nechala zapsat v r. 2014.

Ondřej Ptáček

Tenor

Hru na příčnou flétnu studoval na ZUŠ u prof. Věry Křivé. Byl zakládajícím členem Orchestru ZUŠ města Brna (dnes Mladí brněnští symfonikové), kde hrál i na pikolu, a tria příčných fléten Tres Tibiae (um. vedoucí V. Křivá), se kterým v rámci projektu mezinárodní hospodářské pomoci a kulturní výměny N.E.W.S. odehrál v r. 2000 i několik koncertů v Nikaragui. O osobitou interpretaci středověkých a renesančních skladeb se pokoušel nejprve se souborem Weytora, později pak se souborem Gaudi, který založil spolu s několika přáteli. V těchto tělesech obstarával kromě zpěvu hru na kopie středověkých dechových nástrojů (chalumeau, vzdušnicovou šalmaj, gemshorn). Jako zpěvák se uplatnil v brněnské Svatomichalské gregoriánské schole pod vedením J. Gerbricha. Z dlouhé chvíle se v r. 2015 stal členem Husovického okrašlovacího spolku pěveckého.

 

Patrik Matyášek

Baryton a umělecký vedoucí / künstlerischer Leiter

Hru na violu da gamba studoval soukromě u Věry Mikuláškové v Brně, u Josého Vásqueze ve Vídni jakož i na sedmi jeho letních kursech ve Valticích a Jindřichově Hradci. V r. 2006 dokončil studium oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby na FF MU v Brně se zaměřením na violu da gamba ve třídě Lucie Krommer. Veřejně vystupoval se soubory Thesaurus Musicae s um. vedoucí S. Holubcovou, se souborem La Gambetta s um. vedoucí E. Machovou a se souborem Ave Musica s um. vedoucí V. Mikuláškovou. 
Jako baryton absolvoval Hilliard Summer School (Hitchin 1991 a Cambridge 1992) s lektory - členy Hilliard Ensemble a Tragicomedia, a pětkrát letní kurs společnosti La Pellegrina (NL). V letech 1986 – 1990 byl členem Brněnského akademického sboru a souboru Tibia a v letech 1990 – 1996 členem komorního sboru Capella Moraviae s um. vedoucím P. Šumníkem, v letech 2007-2010 souboru Sol et Sedes s um. vedoucím O. Múčkou, je zakládajícím členem Svatomichalské gregoriánské scholy s um. vedoucím J. Gerbrichem, jako host účinkoval v Akademickém pěveckém sboru MGU (Moskva), Madrigal Quintetu Brno, Ars Brunensis Chorus a Czech Ensemble Baroque.
Husovický okrašlovací spolek pěvecký založil z dlouhé chvíle v r. 2014.

Václav Kovář

Bas

Vystudovaný polygraf, studoval také hru na klavír, housle, violoncello a zpěv. Od roku 1996 je členem pěveckého sboru Ars Brunensis, s nímž absolvoval řadu prestižních koncertů v České republice, na Slovensku, v Německu, Polsku, Rakousku, a Itálii. Významná je i účast v jiných hudebních tělesech, jako Ensemble porta musicae, Black Uganda Choir, Komorní opera JAMU, Musica Figuralis, Gentlemen singers a Brněnský akademický sbor. Dále se věnuje nesystematické hudebně-vědné činnosti, kterou se snaží víceméně aplikovat na hudební praxi.
Do Husovického okrašlovacího spolku pěveckého z dlouhé chvíle vstoupil v r. 2017.